Oferta

Lista typowych usług geodezyjnych w naszej ofercie:

mapy

  • mapa do celów projektowych
  • mapa do celów prawnych
  • mapa numeryczna (cyfrowa)
  • mapa sytuacyjno – wysokościowa

pomiary realizacyjne

  • wytyczenie: budynków, budowli, urządzeń uzbrojenia terenu
  • tyczenie przyłącza gazu, prądu, wody, kanalizacji…
  • pomiary kontrolne, przemieszeń i odkształceń
  • wyznaczenie zera budowy

pomiary powykonawcze

  • geodezyjna inwentaryzacja budynków, budowli i  urządzeń: nadziemnych, naziemnych, podziemnych

pomiary powierzchni wg. aktualnych norm i standardów

prace 3D

  • pomiar objętości mas ziemnych, kruszyw i materiałów sypkich
  • pomiary pionowości i owalizacji zbiorników

prace prawne

  • podział nieruchomości, rozgraniczenie
  • wznowienie, wytyczenie granic nieruchomości
  • mapa do celów prawnych, sądowych, zasiedzenia

* nie wykonujemy pomiarów powierzchni upraw oraz użytków rolnych ani innych prac na terenach rolnych

Oferta usług informatycznych

  • Mapy numeryczne – cefrowe, wektorowe dla AutoCAD
  • Numeryczny model terenu
  • Programowanie w językach skryptowych (HTML,PHP,VBS,SQL) oraz obiektowych(VB,VBA)
  • Transformacja i kalibracja rastrów

Usługi językowe

  • Jezyk angielski – tłumaczenia techniczne z zakresu geodezji, GIS, GPS

Tanie, profesjonalne usługi geodezyjne