Blog

Opóźnienia prac geodezyjnych
10 lipca 2019

Na skutek wdrażania nowego systemu informatycznego przez urząd miasta oraz zmian zasad współpracy z geodetami w ciągu najbliższych tygodni należy się spodziewać opóźnieni w procedowaniu map i innych opracowań geodezyjnych.

Nowy Portal Geodety Warszawy
10 lipca 2019

Biuro Geodezji i Katastru BGIK uruchomiło nowy internetowy serwis mapowy pod adresem https://zgik.um.warszawa.pl/.

Nowa mapa Warszawy
28 marca 2019

Urząd miasta uruchomił nową ortofotomapę Warszawy zawierającą ukośne zdjęcia lotnicze http://ukosne.um.warszawa.pl

Rozmyty obraz na na mapach Pl. Piłsudskiego

20 listopada 2017

W związku z ustaleniem przez MSWiA tzw. terenu zamkniętego na mapach musi on pozostawać rozmyty podobnie jak np. magazyny broni, paliw czy niektóre jednostki wojskowe

Obsługa budynku biurowego na Wiertniczej ukończona
30 czerwca 2017

geodeta - budynek biurowy
Pomyślnie zakończyła się budowa budynku biurowego którą geodezyjnie obsługiwała firma AB-Geodeta. Satysfakcja i nowe doświadczenia w warsztacie pracy.

Nowa internetowa mapa geodezyjna Warszawy

01 czerwca 2017

Biuro Geodezji i Katastru na Sandomierskiej uruchomiło nową mapę cyfrową Warszawy . Jednocześnie urząd informuje, że mapa nie może być traktowana jako dokument i że jest codziennie aktualizowana. Działki należy włączyć odhaczając z boku : Działki Ewidencyjne jak oznaczyłem niżej na czerwono.

Mapa działek ewidencyjnych Warszawa
Mapa działek ewidencyjnych Warszawa
Pomiar objętości mas ziemnych
02 maja 2017

Moja firma wykonała pomiary i obliczenia objętości mas ziemnych. Dane wyjściowe stanowiły dokładne pomiary zwałów (usypisk) ziemi w płaszczyźnie poziomej i pionowej metodą punków rozproszonych. Na bazie pomiarów wykonano numeryczne modele terenu każdego usypiska. Objętości obliczono na bazie modeli terenu. Poniższe rysunki to wizualizacja jednego z modeli terenu. Błędy średnie obliczeń uzyskano na poziomie od 1m3 do 5m3 w zależności od wielkości i ukształtowania hałdy.

Pryzma - Model terenu - widok z góry

Widok z góry góry 🙂

model_terenu_masa_2
Widok od strony południowej.

Pomiar kontrolny rzędnej reperu
14 kwietnia 2017

Dla niewtajemniczonych reper geodezyjny to punkt wysokościowy o określonych rzędnych. Reper o identyfikatorze 212.0166 znajduje się przy ul. Rzodkiewki w Warszawie posiada rzędne określone w układach 0-Wisły i Kronstadt 86. Zdjęcie obrazuje sposób wykonania pomiaru kontrolnego w celu sprawdzenia dokładności odbiornika GNSS. Różnica wysokości wynosiła jedynie 3 cm. Należy jednak mieć na uwadze, że pomiar wysokości takim sprzętem może być obarczony dużym błędem.

Pomiar wysokości - rzędnej reperu GPS GNSS
Pomiar wysokości – rzędnej reperu
Pomiar wysokości - rzędnej reperu GPS GNSS - widok reperu
Widok reperu

Podczas gdy wycinka drzew jest prowadzona w szaleńczym tempie pozostają one na mapie zasadniczej miasta.  Pozostaną tam jeszcze przez długi czas ponieważ miasto nie zamawia okresowej inwentaryzacji drzew. Łatwo jest je policzyć ponieważ są przechowywane w bazach danych. Na mapie geodezyjnej drzewa są oznaczone symbolami:Drzewa owocowe nie są pokazywane na mapach geodezyjnych.Przykładowa mapa geodezyjna z drzewami – Park im. płk. Jana Szypowskiego „Leśnika”, Praga Południedrzewa_na_mapie_geodezyjnejFirma AB Geodeta wykonuje geodezyjną inwentaryzację drzew na działce ewidencyjnej.Mapy i mapki geodezyjne. Czy się różnią? Czym się różnią?
Różnica jest wyłącznie kwestią nazewnictwa. Mapka, mapki – to określenia potoczne; formalne to – mapa,mapy. Pewnie chodzi o to, że często są one małych formatów, najczęściej A3 czyli 420 x 297 mm.
Często słyszę Potrzebna mi mapka, Ile kosztuje zrobienie mapki? Wykonanie nawet najmniejszej mapki wymaga sporo pracy i kilku wizyt w BGIK na Sandomierskiej i dlatego ceny mapek nie są wprost proporcjonalne do formatu ich wydruku.

Wycinka drzew na mapach Warszawy

1 marca 2017drzewo_liściaste_mapa_zasadnicza drzewo liściastedrzewo_iglaste_mapa_zasadnicza drzewo iglaste

 

Mapa, a mapka geodezyjna
7 luty 2017

Mapka jest określeniem potocznym małego formatu wydruku mapy zasadniczej. Formalnie mapki geodezyjne nie istnieją. Każdy wydruk mapy, nawet formatu A4 winien być nazywany mapą geodezyjną lub mapą zasadniczą.

Tanie, profesjonalne usługi geodezyjne