Ceny

Cennik 2019 – usługi geodezyjne

Cennik zawiera ceny  typowych robót geodezyjnych. Zachęcam do wycen indywidualnych przez email lub telefon 607 306 326.

mapa do celów projektowych dla obszaru do 1 ha 900 zł
wytyczenie 5 osi fundamentów budynku 600 zł
inwentaryzacja i mapa powykonawcza budynku jednorodzinnego 1000 zł
inwentaryzacja i mapa powykonawcza budynku i przyłączy 1700 zł
badanie zgodności usytuowania obiektu budowlanego i wydanie zaświadczenia 200 zł
uzgodnienie usytuowania sieci / narada koordynacyjna 700
podział nieruchomości od 3000 zł
inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu od 250 zł/100m
wytyczenie / wskazanie w terenie punktów, linii od 500 zł
pomiar i obliczenie objętości lub kubatury od 500 zł
pomiar powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego 40m2 500 zł
pomiar powierzchni części wspólnych 2.5 zł/m2
dokładne pomiary wysokości budynków 500 zł
aktualizacja Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Kartoteki Budynków, Lokali 1000 zł
linie zabudowy i linie rozgraniczające – precyzyjne ustalenie i przygotowanie wersji DWG 600 zł

Zadzwoń i zapytaj  o wycenę Twojego zlecenia – 607 306 326.

Cennik map urzędowych i innych danych geodezyjnych

Tanie, profesjonalne usługi geodezyjne