Ceny

Cennik 2023 – usługi geodezyjne Warszawa

Cennik zawiera ceny  typowych robót geodezyjnych. Zachęcam do wycen indywidualnych przez email lub telefon 607 306 326.

Grupa cenowa: projekt budowlany – realizacja budowy – zakończenie budowy
mapa do celów projektowych dla obszaru do 1 ha 1000 zł
wytyczenie 5 osi fundamentów budynku 800 zł
inwentaryzacja i mapa powykonawcza budynku mieszkalnego 1000 zł
badanie zgodności usytuowania obiektu budowlanego i wydanie zaświadczenia 300 zł
uzgodnienie usytuowania sieci / narada koordynacyjna 900
podział nieruchomości od 4000 zł
inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu od 300 zł/100m
wytyczenie / wskazanie w terenie punktów, linii od 500 zł
pomiar i obliczenie objętości lub kubatury od 500 zł
Grupa usług: pomiary mieszkań, lokali, biur, sklepów, hal
obmiary powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego 40m2 750 zł
obmiar mieszkania w stanie deweloperskim 4 i więcej pomieszczeń 200 zł/ pom.
pomiary PN-ISO 9836:97 lub BOMA 2.8 zł/m2.
pomiar powierzchni części wspólnych 2.8 zł/m2
dokładne pomiary wysokości budynków 500 zł
Grupa cen: EGIB, plany miejscowe, wypis i wyrys
aktualizacja Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Kartoteki Budynków, Lokali 1000 zł
linie zabudowy i linie rozgraniczające – precyzyjne ustalenie i przygotowanie wersji DWG 600 zł
Ład przestrzenny i reklamy
zajęcie pasa drogowego pod ocieplenie budynku, termomoizolację, reklamę, szyld, litery 3D 900 zł
Badania geotechniczne gruntu
wykonanie trzech odwiertów i wydanie opinii geotechnicznej 1200 zł
Cennik geodety w Warszawie zawiera ceny usług geodezyjnych na terenie miasta stołecznego. Są to ceny porównywalne do cen w innych miastach. Ceny w Warszawie są często niższe niż gminach, gdzie geodetów jest niewielu, a konkurencja mała. Każda usługa geodezyjna zawiera szereg kosztów stałych, a zatem mapa na obszarze 1.5 ha będzie kosztować niewiele więcej niż mapa na obszarze 1.0 ha. Podobnie cena wytyczenia trzech punktów będzie porównywalna z ceną za wytyczenie pięciu punktów; koszt wytyczenia 100 punktów będzie podobny do wytyczenia 120 punktów.

Zadzwoń i zapytaj o wycenę Twojego zlecenia – 607 306 326.

Cennik map urzędowych i innych danych geodezyjnych