powierzchniaLokali

Ważne – nie pracuję na usługach żadnego z Warszawskich deweloperów i nie zaliczam powierzchni ścian działowych do powierzchni użytkowej.

Niezależne pomiary i obliczenia powierzchni użytkowej oraz powierzchni najmu biur oraz obmiary mieszkań. Oferta dotyczy całej powierzchni użytkowej lub tylko powierzchni wspólnych.

Wykonuję pomiary:

  • mieszkań
  • biur
  • sklepów
  • magazynów

Dla całych budynków, pięter lub w innym uzgodnionym zakresie.
Pomiary powierzchni wykonujemy zgodnie z normami PN-ISO 9836:97, PN-70/B-02365 lub zgodnie ze standardem BOMA.
Opracowanie składa się z części graficznej – rysunku zawierającego układ i powierzchnię pomierzonych pomieszczeń oraz części opisowej (sprawozdanie techniczne).

Polska Norma ISO 9836 – Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

PN_ISO_9836
Polska Norma ISO 9836 – Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

Polska Norma PN-70 Powierzchnia budynków. Podział, określenia i zasady obmiaru

PN_B_1970
Polska Norma PN-70 Powierzchnia budynków. Podział, określenia i zasady obmiaru

 

Oferta klasycznych usług geodezyjnych