Terminy

Realizacja tego samego dnia

Jeśli takie są potrzeby klienta przyjmuję zlecenie geodezyjne i realizuję je tego samego dnia. Takie zlecenia geodezyjne zwykle dotyczą pomiarów punktów geodezyjnych, pomiarów powierzchni, pomiarów rzędnych terenu,  wyznaczenia/wytyczenia punktów w terenie oraz wykonania map i rysunków technicznych.

Prace niepodlegające urzędowemu zgłoszeniu

  • termin realizacji 3-7 dni
Prace podlegające urzędowemu zgłoszeniu
  • mapa docelów projektowych : 2 tygodnie
  • inne prace geodezyjne : 4 tygodne

Etapy prac urzędowych:

  • 2 dni robocze – zgłoszenie i uzyskanie danych z Biura Geodezji i Katastru ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa
  • 1-3 dni pomiary i kompletowanie dokumentacji; oprócz mapy dla klienta geodeta sporządza obszerny operat techniczny
  • 7 dni roboczych – weryfikacja operatu
  • 2 dni roboczych – aktualizacja baz danych
  • 1 dzień roboczy ewidencjonowanie w zasobach geodezyjnych

Podsumowanie:
Termin wykonania pracy podlegającej zgłoszeniu to z reguły 4 tygodnie. Niemalże każde zleceni można przyspieszyć w szczególności gdy dotyczy to zamówień publicznych lub prac związanych z poprawą jakości życia mieszkańców Warszawy.