Terminy

Prace niepodlegające urzędowemu zgłoszeniu

  • termin realizacji 3-7 dni
Prace podlegające urzędowemu zgłoszeniu
  • mapa docelów projektowych : 3 tygodnie
  • inne prace geodezyjne : 4 – 6 tygodni

Etapy prac urzędowych:

  • 5 dni roboczych – zgłoszenie i uzyskanie danych z Biura Geodezji i Katastru ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa
  • 1-3 dni pomiary i kompletowanie dokumentacji; oprócz mapy dla klienta geodeta sporządza obszerny operat techniczny
  • 7 dni roboczych – weryfikacja operatu
  • 7 dni roboczych – aktualizacja baz danych
  • 6 dni roboczych ewidencjonowanie i uwierzytelnianie

Podsumowanie:
Termin wykonania pracy podlegającej zgłoszeniu to z reguły 4 – 6 tygodni. Istnieje możliwość przyspieszenia prac w zależności od ich rodzaju inwestycji.