Terminy

Prace niepodlegające urzędowemu zgłoszeniu

  • termin realizacji 3-7 dni
Prace podlegające urzędowemu zgłoszeniu
  • termin realizacji 1.5 miesiąca

Etapy prac urzędowych:

  • 10 dni roboczych – zgłoszenie i uzyskanie danych z Biura Geodezji i Katastru ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa
  • 1-3 dni pomiary i kompletowanie dokumentacji; oprócz mapy dla klienta geodeta sporządza obszerny operat techniczny
  • 7 dni roboczych – weryfikacja operatu
  • 7 dni roboczych – aktualizacja baz danych
  • 6 dni roboczych ewidencjonowanie i uwierzytelnianie

Podsumowanie:
Termin wykonania pracy podlegającej zgłoszeniu to z reguły 6 tygodni. Niektóre inwestycje mogą stanowić wyjątek od tej reguły.