cennik urzędowy

Cennik archiwalnych map geodezyjnych. Sprzedaż map i innych dokumentów geodezyjnych prowadzi Biuro Geodezji i Katastru BGIK ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa. Wysokość cen została ustalona w trybie ustawy. Szczegóły zawiera załącznik „Wysokość stawek podstawowych… Tabela 13” do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne..

Mapa zasadnicza archiwalna (tzw. odbitka mapy, mapa do celów opiniodawczych)
format wydruku czarno-biały kolejny egz.  czarno-biały kolorowy kolejny egz. kolor
A4 15,8 zł 8,4 zł 22,5 zł 12,0 zł
A3 26,3 zł 14,0 zł 37,5 zł 20,0 zł
A2 42,0 zł 22,4 zł 60,0 zł 32,0 zł
Al 63,0 zł 33,6 zł 90,0 zł 48,0 zł
A0 105,0 zł 56,0 zł 150,0 zł 80,0 zł

Mapa zasadnicza w postaci rastrowej – plik:TIFF, JPG, PDF
7 zł za 1 hektar ;  zniżki powyżej 10 ha

Mapa zasadnicza w postaci wektorowej  plik : DXF, MAP
10 zł za 1 hektar
Mapa ewidencji gruntów i budynków EGIB
format wydruku czarno-biały kolejny egz. kolorowy kolejny egz.
A4 7,35 zł 4,2 zł 10,5 zł 6 zł
A3 12,25 zł 7,0 zł 17,5 zł 10 zł
A2 19,60 zł 11,2 zł 28 zł 16 zł
Al 29,40 zł 16,8 zł 42 zł 24 zł
A0 49,00 zł 28 zł 70 zł 40 zł

Firma AB Geodeta Warszawa pośredniczy w zakupie map archiwalnych.

Zobacz cennik usług geodezyjnych